Новините на Радио Русе от 13.03.2018 г.

38

Новините на Радио Русе от 13.03.2018 г., представени от Теодора Копчева.