Новините на Радио Русе от 13.04.2018 г.

218

Новините на Радио Русе от 13.04.2018 г., представени от Теодора Копчева