Новините на Радио Русе от 13.06.2018 г.

36

Новините на Радио Русе от 13.06.2018 г., представени от Лилия Рачева