Новините на Радио Русе от 13.07.2018 г.

646

Новините на Радио Русе от 13.07.2018 г., представени от Теодора Копчева