Новините на Радио Русе от 13.08.2019 г.

324

Новините на Радио Русе от 13.08.2019 г., представени от Лилия Рачева