Новините на Радио Русе от 13.09.2019 г.

325

Новините на Радио Русе от 13.09.2019 г., представени от Лилия Рачева