Новините на Радио Русе от 13.09.2019 г.

257

Новините на Радио Русе от 13.09.2019 г., представени от Лилия Рачева