Новините на Радио Русе от 13.10.2021 г.

105

Новините на Радио Русе от 13.10.2021 г., представени от Лилия Рачева