Новините на Радио Русе от 13.11.2019 г.

326

Новините на Радио Русе от 13.11.2019 г., представени от Теодора Копчева