Новините на Радио Русе от 13.11.2020 г.

191

Новините на Радио Русе от 13.11.2020 г., представени от Теодора Копчева