Новините на Радио Русе от 14.02.2018 г.

195

Новините на Радио Русе от 14.02.2018 г., представени от Лилия Рачева.