Новините на Радио Русе от 14.02.2018 г.

503

Новините на Радио Русе от 14.02.2018 г., представени от Лилия Рачева.