Новините на Радио Русе от 14.04.2020 г.

311

Новините на Радио Русе от 14.04.2020 г., представени от Галя Савова