Новините на Радио Русе от 14.05.2019 г.

187

Новините на Радио Русе от 14.05.2019 г., представени от Теодора Копчева