Новините на Радио Русе от 14.05.2019 г.

277

Новините на Радио Русе от 14.05.2019 г., представени от Теодора Копчева