Новините на Радио Русе от 14.05.2020 г.

178

Новините на Радио Русе от 14.05.2020 г., представени от Теодора Копчева