Новините на Радио Русе от 14.06.2018 г.

360

Новините на Радио Русе от 14.06.2018 г., представени от Лилия Рачева