Новините на Радио Русе от 14.06.2018 г.

52

Новините на Радио Русе от 14.06.2018 г., представени от Лилия Рачева