Новините на Радио Русе от 14.06.2019 г.

256

Новините на Радио Русе от 14.06.2019 г., представени от Лилия Рачева