Новините на Радио Русе от 14.07.2020 г.

256

Новините на Радио Русе от 14.07.2020 г., представени от Теодора Копчева