Новините на Радио Русе от 14.08.2019 г.

398

Новините на Радио Русе от 14.08.2019 г., представени от Теодора Копчева