Новините на Радио Русе от 14.08.2019 г.

343

Новините на Радио Русе от 14.08.2019 г., представени от Теодора Копчева