Новините на Радио Русе от 14.09.2018 г.

300

Новините на Радио Русе от 14.09.2018 г., представени от Галя Савова