Новините на Радио Русе от 14.09.2018 г.

396

Новините на Радио Русе от 14.09.2018 г., представени от Галя Савова