Новините на Радио Русе от 14.10.2020 г.

315

Новините на Радио Русе от 14.10.2020 г., представени от Лилия Рачева