Новините на Радио Русе от 14.11.2019 г.

382

Новините на Радио Русе от 14.11.2019 г., представени от  Лилия Рачева