Новините на Радио Русе от 15.01.2018 г.

934

Новините на Радио Русе от 15.01.2018 г., представени от Лилия Рачева.