Новините на Радио Русе от 15.02.2018 г.

206

Новините на Радио Русе от 15.02.2018 г., представени от Лилия Рачева