Новините на Радио Русе от 15.05.2019 г.

377

Новините на Радио Русе от 15.05.2019 г., представени от Лилия Рачева