Новините на Радио Русе от 15.05.2020 г.

431

Новините на Радио Русе от 15.05.2020 г., представени от Теодора Копчева