Новините на Радио Русе от 15.06.2020 г.

378

Новините на Радио Русе от 15.06.2020 г., представени от Теодора Копчева