Новините на Радио Русе от 15.06.2021 г.

306

Новините на Радио Русе от 15.06.2021 г., представени от Теодора Копчева