Новините на Радио Русе от 15.08.2019 г.

169

Новините на Радио Русе от 15.08.2019 г., представени от Лилия Рачева