Новините на Радио Русе от 15.09.2020 г.

314

Новините на Радио Русе от 15.09.2020 г., представени от Теодора Копчева