Новините на Радио Русе от 15.10.2019 г.

481

Новините на Радио Русе от 15.10.2019 г., представени от Теодора Копчева