Новините на Радио Русе от 15.10.2020 г.

267

Новините на Радио Русе от 15.10.2020 г., представени от Лилия Рачева