Новините на Радио Русе от 15.10.2021 г.

194

Новините на Радио Русе от 15.10.2021 г., представени от Лилия Рачева