Новините на Радио Русе от 15.11.2017г

893

 

Новините на Радио Русе от 15.11.2017 г., представени от Лилия Рачева