Новините на Радио Русе от 15.11.2019 г.

207

Новините на Радио Русе от 15.11.2019 г., представени от Теодора Копчева