Новините на Радио Русе от 16.01.2020 г.

417

Новините на Радио Русе от 16.01.2020 г., представени от Теодора Копчева