Новините на Радио Русе от 16.04.2018 г.

407

Новините на Радио Русе от 16.04.2018 г., представени от Лилия Рачева