Новините на Радио Русе от 16.04.2019 г.

515

Новините на Радио Русе от 16.04.2019 г., представени от Лилия Рачева