Новините на Радио Русе от 16.06.2020 г.

311

Новините на Радио Русе от 16.06.2020 г., представени от Теодора Копчева