Новините на Радио Русе от 16.07.2018 г.

648

Новините на Радио Русе от 16.07.2018 г., представени от Теодора Копчева