Новините на Радио Русе от 16.07.2020 г.

410

Новините на Радио Русе от 16.07.2020 г., представени от Лилия Рачева