Новините на Радио Русе от 16.08.2021 г.

220

Новините на Радио Русе от 16.08.2021 г., представени от Галя Савова