Новините на Радио Русе от 16.09.2019 г.

496

Новините на Радио Русе от 16.09.2019 г., представени от Теодора Копчева