Новините на Радио Русе от 16.09.2019 г.

327

Новините на Радио Русе от 16.09.2019 г., представени от Теодора Копчева