Новините на Радио Русе от 16.10.2020 г.

193

Новините на Радио Русе от 16.10.2020 г., представени от Лилия Рачева