Новините на Радио Русе от 17.01.2020 г.

254

Новините на Радио Русе от 17.01.2020 г., представени от Теодора Копчева