Новините на Радио Русе от 17.05.2019 г.

395

Новините на Радио Русе от 17.05.2019 г., представени от Теодора Копчева