Новините на Радио Русе от 17.05.2019 г.

459

Новините на Радио Русе от 17.05.2019 г., представени от Теодора Копчева