Новините на Радио Русе от 17.06.2020 г.

174

Новините на Радио Русе от 17.06.2020 г., представени от Теодора Копчева