Новините на Радио Русе от 17.08.2020 г.

327

Новините на Радио Русе от 17.08.2020 г., представени от Лилия Рачева