Новините на Радио Русе от 17.10.2019 г.

263

Новините на Радио Русе от 17.10.2019 г., представени от Галя Савова