Новините на Радио Русе от 17.11.2020 г.

189

Новините на Радио Русе от 17.11.2020 г., представени от Лилия Рачева