Новините на Радио Русе от 18.02.2020 г.

391

Новините на Радио Русе от 18.02.2020 г., представени от Теодора Копчева