Новините на Радио Русе от 18.04.2018 г.

1143

Новините на Радио Русе от 18.04.2018 г., представени от Галя Савова